Els nostres Serveis

OxitallLa tècnica de l'oxitall es treballa mitjançant màquines amb CNC, que juntament amb programes de disseny 2D i 3D, ens permet enviar els dibuixos de l'oficina a les màquines.

Els acers més comuns que es treballen són ST-37, ST-52 i A42b, amb gruixos de 3 a 300mm.

Plasma HDLa tècnica del plasma HD consisteix en tallar l’ acer al carbó i l’ acer inoxidable gràcies a un arc elèctric. La velocitat de tall és molt més elevada igual que la qualitat de tall. Treballa igualment amb un CNC, que juntament amb programes de disseny 2D, ens permet enviar els dibuixos de l'oficina a les màquines.

El material que talla és acer al carbó i acer inoxidable, les dimensions són de 12000 x 2500 i els gruixos que talla van de 3 mm a 30 mm.

Tall per laserEl tall per làser, gràcies a la seva precisió i amb l'ajuda de programes de disseny, ens permet tallar planxes de 0,5mm. fins a 15mm. de gruix, amb planxes de 1500 x 3000mm.

Podem tallar varis tipus de materials: ferro, acer inoxidable, acers de carbó, alumini, etc.

Oxiterri, S.L. © 2015       |       Disseny web: ITP