La técnica de l’OXITALL consisteix en tallar l’acer amb gruixos de grans dimensions. Treballa mitjançant un CNC, que juntament amb programes de disseny 2D, ens permet enviar els dibuixos de l’oficina a les màquines.
El material que talla és acer al carbó, les dimensions són 12000 x 3000, i els gruixos van de 8mm a 250mm.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

La tècnica del PLASMA HD consisteix en tallar l’acer al carbó i l’acer inoxidable gràcies a un arc elèctric. La velocitat de tall és molt més elevada igual que la qualitat de tall. Treballa igualment amb un CNC, que juntament amb programes de disseny 2D, ens permet enviar els dibuixos de l’oficina a les màquines. 

El material que talla és acer al carbó i acer inoxidable, les dimensions són de 12000 x 2500 i els gruixos que talla van de 3 mm a 30 mm.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

El tall per LÀSER, gràcies a la seva precisió i amb l’ajuda de programes de disseny, ens permet tallar planxes de 0,5mm. fins a 15mm. de gruix, amb planxes de 3000 x 1500 mm. Podem tallar varis tipus de materials com alumini, ferro, acer inoxidable i acer al carbó.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

El tall per làser de FIBRA, amplificat amb fibra de vidre especialment muntat al que s’hi suministra energia a través de diodes de bombeig. La seva intensitat és superior que els làser de CO2 de la mateixa potència emesa.

Disposem d’una màquina que ens permet tallar planxes de 4000 x 2000 mm. També té incorporat un capçal per grabar.